Csípőszúnyogok és kullancsok távol tartására alkalmas.

2131 Ft

Hatóanyaga:
20% etil-butil-acetil-amino-propionát (Ir3535)

A termék alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Mire kínál megoldást?

Egészségtár

Gyógynövények

Ez a termékünk nem tartalmaz gyógynövényeket.
Gyógynövénytár

NATURLAND szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol (pumpás) Alkalmazás: vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú rovar riasztószer Használati utasítás: a bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel vastagságától függően a vérszívó rovarokat 4-6 órán keresztül távol tartja. Tartsuk a flakont függőlegesen és 15-20 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő bőrfelületre, majd dörzsöljük szét. Az arcbőrt, a szem- és szájkörnyékének kivételével a kézre szórt permettel kell bekenni. Kisgyermekeknél inkább a ruházatra fújjuk! Hatóanyag-tartalom: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát Lejárati idő: Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számított 5 évig felhasználható.Mennyiség: 100 ml Formuláció típus: felhasználásra kész oldat. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat! Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tárolás: élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint. Figyelmeztetés: Ügyeljünk arra, hogy a termék nyálkahártyára, szembe, szájba ne kerüljön! Akinek a bőre a termék hatására allergiás elváltozást mutat, az azonnal mossa le a terméket bőréről bő szappanos vízzel. Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Elsősegélynyújtás: Szembejutáskor mossuk ki a szemet bő vízzel 5-10 percen keresztül. Véletlen lenyelés esetén öblítsük ki a szájüreget vízzel, majd igyunk 1-2 pohár vizet. NE HÁNYTASSUNK! Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/óvintézkedések: Használat közben el kell kerülni a termék szembejutását, véletlen lenyelését, permet belégzését. Szennyezésmentesítés: Kis mennyiségű kiömlött anyagot töröljünk fel vagy vízzel öblítsük le. Hulladékkezelés: Kisebb mennyiségű fel nem használt termék és kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékként kezelhető. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerülni kell a termék közcsatornába és élővizekbe törté-nő bekerülését. Felhasználói kör: lakossági Engedélyszám: OTH-3926-3/2007 Gyártó/Forgalmazó: Naturland Magyarország Kft., 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8